Doorgaan naar inhoud
De werkelijke kosten van luiergebruik

De werkelijke kosten van luiergebruik

De werkelijke kosten van luiergebruik liggen gemiddeld 60% hoger dan de winkelprijs – dit blijkt uit een ‘echte prijs berekening’ die het Future Diaper Project liet uitvoeren in samenwerking met True Price en de gemeente Amsterdam. Voor de goedkoopste luiermerken betekent dat meer dan een verdubbeling.

Voordat een kind zindelijk is verschonen we ze gemiddeld 6000 keer - dat zijn jaarlijks 1.000.000.000 plastic wegwerpluiers in Nederland en die zijn voor een groot deel onnodig en daar liggen kansen die op korte termijn de helft van dit probleem kunnen wegnemen.

Wat laat de True Price studie zien?

De True Price gap geeft een financiële waarde aan de verborgen, niet gemaakte kosten die een product heeft in productie, gebruik en in de afvalfase, door de ecologische én sociale impacts te berekenen en die te vertalen naar kosten voor herstel, compensatie en/of beboeting (remediation) van die impacts.

De True Price studie toont aan dat per luierverschoning de verborgen kosten voor een wegwerpluier 6 cent zijn en voor een wasbare luier 4,6 cent. Tel je daar de kosten voor afvalverwerking bij op dan kom je op ±15 cent per wegwerpluier, ongeveer de verkoopprijs van de goedkoopste huismerk wegwerpluiers.

In plaats van inzetten op luierrecycling, zijn er makkelijkere en goedkopere mogelijkheden voor een duurzamere luierketen met een veel grotere impact: tijdige zindelijkheid en het vergroten van de adoptie van wasbare luiers.

  1. Op tijd uit luiers door tijdige zindelijkheid (rond 2,5 ipv. 3,5 jaar) bespaart >20% van het luiergebruik, -kosten en milieu-impact en is ongeacht merkvoorkeur en huishoudbudget de gemakkelijkste weg naar minder impact.
  2. Wasbare luiers zijn de duurzaamste optie. Een gezin dat wasbare luiers gebruikt heeft een >30% lagere TruePrice en zelfs >60% als je kijkt naar de gecombineerde kosten voor milieu-impacts en afvalstoffenheffing. Ook parttime wasbare luiers is beter dan alleen wegwerpluiers gebruiken. Bij 1-2 dagen per week bespaart ook dit scenario 20-25% van het aantal plastic wegwerpluierafval. Met name het geringe grondstofgebruik in vergelijking met wegwerpluiers en het daarmee voorkomen van de afvalberg is doorslaggevend in de duurzame afweging. Met het vergroenen van de energiemix voor huishoudens in de toekomst blijven wasbare luiers een robuuste, duurzamere keuze omdat de impact van de gebruiksfase dan afneemt.

De studie vergelijkt verder de impact van bio-based materialen (beter, maar gering verschil met ±5% lagere impact) en luierrecycling. Recycling van luiers volgens het Elsinga proces van (ARN, Arnhem), heeft een positievere impact in vergelijking met standaardverbranding door grotere baten van energieterugwinning en plastics, de TruePrice gap wordt ±6% lager bij het vergroten van de recyclingscapaciteit naar 50%.

No alt text provided for this image

 

Kanttekeningen

  • Een kanttekening hierbij is dat de kosten voor de aparte verwerkingsketen bij recycling nu vaak worden gedragen door de maatschappij (alle huishoudens betalen) terwijl de opbrengsten voor de teruggewonnen energie en gerecyclede plastics private winsten oplevert.
  • Er worden op dit moment rijkssubsidies besteed aan het bouwen van recyclingscapaciteit die pas over jaren beschikbaar is – terwijl we morgen kunnen beginnen met ander gebruik op basis van methoden met grotere positieve impact.
  • Daarbij zullen de kosten voor verwerking stijgen als gevolg van de aparte keten, zoals ook in de regio Nijmegen is gebeurd bij de introductie van de gescheiden inzameling en verwerking.

 

Preventie door tijdige zindelijkheid en het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers heeft de potentie om veel sneller én goedkoper de helft van al het plastic wegwerpluiergebruik te voorkomen – voor de reststroom is aparte luierverwerking een betere optie dan direct verbranden mits de vervuiler betaalt voor de verwerking. Een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid kan hier mogelijk een uitweg bieden.

 

Documenten:
Over het True Price onderzoek
  • Periode: voorjaar 2022
  • Het onderzoek is uitgevoerd door TruePrice. Dit lijkt op een zgn. life cycle analyse waarbij de milieuimpacts in kaart worden gebracht. De True Price methode brengt op basis van (bestaande) LCAs in kaart wat zowel de milieu impacts als de sociale impacts zijn en vertaalt deze vervolgens naar kosten voor remediëring van die impacts. Bijv: wat zou een spijkerbroek kosten als de werknemer in India wel een leefbaar loon zou krijgen. De kosten die hieruit voortkomen wordt de ‘true price gap’ genoemd, het verschil tussen wat jij als consument in de winkel betaalt en de kosten die niet worden gemaakt, en die worden afgeschoven op andere mensen, nu en in de toekomst.
  • Lees meer hierover op de website van True Price: www.trueprice.org
  • Het onderzoek is tot stand gekomen met behulp van de gemeente Amsterdam in het kader van een subsidie van de Amsterdamse regeling ‘Ruimte voor Duurzaam Initiatief’.

 

Het volledige persbericht is te vinden via: https://www.re-thnk.com/219616-een-huismerkluier-moet-in-de-winkel-2x-zoveel-kosten

 

Vorig artikel Let's (game)change diapers!
Volgend artikel De verlate zindelijkheid ook in Leiden aangetoond